تولید فوم ساده متری در کشورهای عربی ممنوع شد

فرآیند تولید فوم ساده متری با چگالی کم اکسترود شده پیوسته است. پلی اتیلن ذوب می شود تا زمانی که مذاب شود، سپس با نوعی هیدروکربن هالوژنه مخلوط می شود که به عنوان عامل کف کننده عمل می کند.

اختلاط تحت فشار بالا انجام می شود و سپس به یک اکسترودر پیچ کنترل شده و گرم شده وارد می شود و یک دهانه قالب را خارج می کند.

هنگامی که مخلوط از طریق دهانه قالب خارج می شود، تغییر فشار در اتمسفر باعث می شود که گاز درون مخلوط همزمان با سرد شدن و جامد شدن مخلوط منبسط شود. نتیجه پلی اتیلن جامد با عامل کف کننده در سراسر سلول های مواد است.

فرآیند پیوند متقابل می تواند پیوسته یا به صورت دسته ای انجام شود، اما از این جهت که پیوند متقابل شیمیایی فقط می تواند تخته های پلی اتیلن تولید کند تا حدودی محدود است.

در اتصالات شیمیایی فوم ساده متری توسط دسته ها ایجاد می شود. یک عامل اتصال متقابل شیمیایی جامد در معرض دمایی قرار می گیرد که باعث می شود با پلی اتیلن جامد مخلوط شود. سپس نتیجه مخلوط شده در معرض دمای بالاتری قرار می گیرد تا باعث ایجاد پیوند متقابل بین عامل و پلی اتیلن شود.

فوم

هنگامی که اتصال متقابل به دست آمد، دما دوباره برای ایجاد کف افزایش می یابد. فوم ساده متری متقاطع تابشی از طریق یک فرآیند پیوسته تولید می شود.

هر دو فوم ساده متری با چگالی کم اکسترود شده و متقاطع شباهت زیادی به یکدیگر دارند، با تفاوت اصلی آنها اندازه سلول ها است. فوم های متقاطع دارای سلول های کوچکتر از فوم اکسترود شده هستند.

فوم ساده متری متقاطع نرم تر از فوم اکسترود شده و تا حدودی یکنواخت تر است. با این حال، در فوم های شیمیایی متقاطع، یکنواختی در سراسر دسته سازگار نیست. با این حال، در دسته های پیوند متقابل اکسترود شده، یکنواختی بهتر است.

فوم ساده متری با چگالی کم به دلیل خواص مطلوب بسیاری از جمله مقاومت در برابر آب، مقاومت شیمیایی، جذب انرژی، شناوری و ویژگی های بالشتکی کاربردهای متعددی دارد. مقاومت فشاری در فوم های متراکم بیشتر است و با کاهش چگالی کاهش می یابد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.